Nếu bạn sợ múa cột sẽ thành nhiều cơ bắp …

Nếu bạn yêu tính uyển chuyển mềm mại của các động tác múa đương đại…

Vậy bạn hãy thử vào lớp của Lan Anh để thấy một khía cạnh rất dịu dàng nữ tính của bộ môn múa cột nhé!