Living upside down !

Hải Linh là một cô gái kĩ sư trẻ người Bỉ gốc Việt đem lòng yêu môn nghệ thuật Múa cột trong khoảng thời gian sinh sống tại Bỉ.

Bắt đầu luyện tập từ năm 2012, chỉ sau 2 năm, Hải Linh đã đạt giải ba Belgium Pole Dance Championship năm 2014 và giải tư Professional Championship năm 2015.

Hải Linh nhận bằng đào tạo Múa cột “Elevated” năm 2015 từ Body&Pole – New York

Quay trở lại Việt Nam, Hải Linh thành lập Hanoi Pole Mania với mong muốn bộ môn Múa Cột trở nên phổ biến tại nước nhà như các quốc gia Châu Âu.