Mỗi học viên có tốc độ học khác nhau, bởi vậy, việc tự tập là điều vô cùng cần thiết. Ở Hanoi Pole Mania, bạn hoàn toàn có thể đến studio rèn luyện thêm bên cạnh những buổi học chính.