Khi bạn đã thuần thục hơn, hãy chuyển sang khóa học khó hơn một chút xem!

  • Lớp Trung cấp dành cho những học viên đã trải qua ít nhất 3 tháng học và đủ khả năng, cũng như thể lực để thực hiện động tác inversion (xem hình minh họa ở trên).

Lịch học

Nhấn vào đây