+84 33 549 5081 225 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ Contact BOOK A CLASS NOW !

Chứng nhận miễn trừ trách nhiệm

Chứng nhận miễn trừ trách nhiệm – Hanoi Pole Mania

Tên tôi là:

 

 

  1. Tôi hiểu và biết rõ các rủi ro và chấn thương có thể xảy ra khi tập thể dục, thể hình nói chung và múa cột nói riêng và có trách nhiệm tham vấn bác sĩ trước khi tham gia bất cứ một buổi tập hoặc hoạt động thể lực nào. Tôi cũng hiểu rằng, vào bất cứ một thời điểm nào trong các buổi tập nói chung hoặc múa cột nói riêng, ngay cả khi nhận được hướng dẫn của hướng dẫn viên, nếu tôi cảm thấy không có đủ khả năng để thực hiện các hoạt động thể lực được hướng dẫn, tôi có trách nhiệm ngừng các hoạt động thể lực này lại và tham vấn bác sĩ nếu cần. Tôi chứng nhận rằng tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm trong quyết định tham gia vào các hoạt động thể lực của Hanoi Pole Mania và tình trạng sức khoẻ của tôi cho phép tôi tham gia vào hoạt động nói trên. Tôi cũng hiểu rằng múa cột là một bộ môn thể thao không có giá trị y tế và không thể thay thế các biện pháp y tế chính thống.
  1. Tôi sẽ không đòi hỏi Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên và nhân viên nói chung của Hanoi Pole Mania chịu trách nhiệm cho các chấn thương hoặc rủi ro gây ra do việc luyện tập không đúng hướng dẫn hoặc do tình trạng thể lực của bản thân không cho phép. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm thông báo và khuyến cáo cho Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên và nhân viên nói chung của Hanoi Pole Mania về tình trạng sức khoẻ của mình cũng như bất kì thông tin y tế nào có ảnh hưởng đến việc hoạt động thể lực.
  1. Tôi chứng nhận và không thu hồi quyết định của mình về việc miễn trừ trách nhiệm của Hanoi Pole Mania, người sáng lập, các hướng dẫn viên, nhân viên và thành viên khác của Hanoi Pole Mania và từ bỏ tất cả các khiếu nại nếu có liên quan đến việc tôi tham gia các hoạt động của Hanoi Pole Mania.
  1. Tôi đồng ý rằng Hanoi Pole Mania không có trách nhiệm bảo quản tư trang cá nhân của tôi và không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, đổ vỡ, hỏng hóc nào của đồ dùng do tôi mang đến.
  1. Tôi hiểu rằng Hanoi Pole Mania có quyền từ chối sự tham gia của các cá nhân có khả năng gây nguy hiểm cho người khác hoặc cho chính bản thân mình.

 

 

 

Ngày:

Chữ kí:

Contact us +84 33 549 5081 - hanoipolemania@gmail.com

Copyright 2018 by PoleMania