225 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ Contact BOOK A CLASS NOW !

Đến với Hanoi Pole Mania

Tây Hồ studio:

Bạn có thể tìm thấy Hanoi Pole Mania tại 225 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ (4th floor)

Trước lối vào có biển ‘Hanoi Pole Mania’

Minh họa địa điểm cụ thể trong Google Maps dưới đây:

Contact us hanoipolemania@gmail.com

Copyright 2020 by PoleMania
0